• Zdravý nebo nezdravého životního stylu bude s největší pravděpodobností bude přenášen z generace na generaci. Podle studie provedené Case a kol. (2002), kdy 0 - 3 roky staré dítě má matku, která cvičí zdravého životního stylu, to dítě bude o 27% vyšší pravděpodobnost, aby se stala zdravým a přijmout stejný způsob života. Například, vysoké rodiče příjmy jsou častěji jíst biopotraviny, mít čas na cvičení, a poskytují nejlepší životních podmínek pro své děti. Na druhou stranu, nízké příjmy rodičů je větší pravděpodobnost účasti v nezdravých aktivit, jako je kouření, aby jim pomohla uvolnit stres související s chudobou a deprese. Rodiče jsou první učitel pro každé dítě. Všechno, co dělají rodiče budou s velkou pravděpodobností přenese do svých dětí prostřednictvím procesu učení.